Föreningen administreras av en styrelse som består av ordförande plus nio ledamöter.
Ekonom och sekreterare inberäknat.

Välj till vänster vilken del av administrationen du vill bekanta dig med.