Har din släkt anknytning till Levälä släkten ?? ( ingen skillnad om det är på fars eller mors sida )

Vill du bli medlem ??

Sänd ett mail med dina uppgifter.
- ditt namn
- din postadress
- din e-mailadress
- ditt telefonnummer ( med riktnummer )
- tabell i någon släktbok ( om du vet )

till  christer.levlin@gmail.com