En fortsättning på K-linjen, dvs en fortsättning på Levälä släkten: del 3.1, Bärs är under utarbetning. Arbetet utförs av Christina Nordback, Hangö. Hennes kontaktuppgifter är:

Christina Nordback
Hamnholmsvägen10,
10940 Hangö
e-mail: christina.nordback(at)pp.inet.fi