Uppdatering av informationen i släktböckerna


Materialet i släktböckerna föråldras snabbt, nya generationer kommer till och gamla försvinner.

För att hålla informationen så aktuell som möjligt önskar vi att så många som möjligt skickar in eventuella förändringar som berör släktens medlemmar (dödsfall, vigslar, födda) till:

christer.levlin(at)gmail.com  ( ändra (at) --> @ )

Ange alltid:
-vilken tabell förändringarna berör
-namn och födelsetid på berörda personer
-andra eventuella uppgifter